ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Naše motto: "Nabízíme prostor rozkvést."

Aktuality z naší školy:

Cesta za vodníkem

V rámci projektu OP JAK jsme uskutečnili pro děti školní …

Schoolgames

Ve středu 15. 5. 2024 se přes 150 našich sportovců …

Ve čtvrtek 16.5.2024 žáci 8. ročníku v rámci projektu OP JAK navštívili areál Dolní oblasti Vítkovic. Poněvadž z celé národní technické památky znají pouze Velký svět techniky, zaměřili jsme se komentovanou prohlídku Vysokopecní okruh. Společně s průvodcem žáci prošli areál Vysoké pece č. 1, dozvěděli se mnoho informací o historii výroby surového železa, dostali se do výšky zhruba 36 metrů, pak si vyšlápli po 90-ti schodech na Bolt Tower, kde se ti nejstatečnější kochali výhledy na prosluněnou Ostravu. Poté exkurze pokračovala sestupem dolů po 370 schodech až do samotného nitra vysoké pece, na odlévací plošinu a velín. Žáci tak měli možnost spatřit místa, kde v minulosti pracovali jejich dědové. Kociánová Věra, Kopecká Dana

Dopoledne si žáci prověřili své znalosti z vlastivědy, soutěžili v týmech a odpoledne si změřili síly ve vybíjené. Večer proběhl v tanečním duchu v karnevalových maskách. Všichni na škole v přírodě zažili spoustu zábavy, her a legrace.

Počasí nám stále přeje a my si to ve škole …

Druhý den ozdravného pobytu se nesl ve znamení plnění přírodovědných …

Fakultní škola

Od října 1996 má škola statut fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Individuální vzdělávání

Máme dlouhodobé zkušenosti s domácím vzděláváním.

šeřík

Cizí jazyky

Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk.

Kroužky

Bohatá nabídka různých typů kroužků.

Atrium

Při pěkném počasí tráví žáci velké přestávky venku.