Naše motto: "Nabízíme prostor rozkvést."

Aktuality z naší školy:

V únoru 2024 proběhly pro žáky 2. stupně preventivní programy na téma Kyberšikana a sociální sítě– zvýšení kompetencí k bezpečnému pohybu v …

Školička pro předškoláky již probíhá. Je určena pro děti, které ve školním roce 2024/2025 nastoupí do prvních tříd naší základní školy. Děti se seznámí s novým prostředím, budou si hrát, zpívat, cvičit, malovat, modelovat, soutěžit a zábavnou formou si procvičí důležité dovednosti potřebné pro výuku. "Přípravka" probíhá v úterý od 15:30 do 16:15 h (dle rozpisu). Na děti se těší paní učitelky - Radana a Šárka.

Srdečně zveme všechny děti školní družiny na tradiční Družinkový karneval. Těšte se na promenádu v maskách, soutěže a taneční rej! 

30. ledna 2024 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně, kterému předcházela kola třídní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Všichni soutěžící se skvěle připravili a vyhrát nad spolužáky nebylo snadné. Porota měla opět nelehký úkol. První místa v jednotlivých kategoriích obsadili: 1.B Klára Hellemannová 2.A Klára Havránková 3.A Šimon Janhuba 4.A Lukáš Novák 5.B Elen Šugarová Nejlepší recitátoři budou naši školu reprezentovat v březnu v obvodním kole. Všem zúčastněným děkujeme za snahu a aktivitu a vítězům gratulujeme! Odměny pro žáky byly zakoupeny za finanční podpory spolku Pod Šeříkem. Děkujeme. Mgr. R. Juránková, Mgr. I. Vacková

Ve středu 31. 1. 2024 proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní beseda o trestní odpovědnosti nezletilých, mladistvých a dospělých. Pozvali …

Ve všech odděleních školní družinky proběhla tradiční soutěž  DRUŽINA MÁ TALENT. Děti předvedly různá vystoupení – tanec, zpěv, hru na hudební nástroje, …

Fakultní škola

Od října 1996 má škola statut fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Individuální vzdělávání

máme dlouhodobé zkušenosti s domácím vzděláváním.

šeřík

Cizí jazyky

Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk.

Kroužky

Bohatá nabídka různých typů kroužků.

Atrium

Při pěkném počasí tráví žáci velké přestávky venku.