ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova
 • ZŠ Šeříkova > Družina > Přihlašování žáků do školní družiny
 • Přihlášení dítěte do školní družiny:

  – Do školní družiny jsou děti přihlášeny po odevzdání vyplněného Zápisního lístku pro příslušný školní rok.

  – Zápisní lístek si můžete vyzvednout, vyplnit a odevzdat přímo u Zápisu dětí do školy, (pokud ještě nejste rozhodnuti, kdy a jak bude dítě z ŠD odcházet, můžete část „ZÁZNAMY O UVOLŇOVÁNÍ ZE ŠD“ doplnit až v září, při nástupu dítěte do ŠD).

  – Zápisní lístek je také možno vyzvednout přímo ve školní družině nebo stáhnout ZDE, či v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a vyplněný odeslat v elektronické podobě  nejpozději do 31. 5. 2023 na emailovou adresu vedoucí vychovatelky: helena.zrnikova@zsserikova.cz

  – Děti, které navštěvují školní družinu, obdrží Zápisní lístek na další školní rok od své vychovatelky a vyplněný přinesou zpět.

  Platba za školní družinu:

  – Měsíční poplatek za školní družinu pro školní rok 2023/24 činí 250,-Kč na měsíc.

  – Žáci 1. ročníku platí NOVĚ družinu a obědy v jedné platbě. Platební údaje vydá vedoucí školní jídelny a trvalý měsíční příkaz k platbě si rodiče nastaví na částku 1158 Kč (250 Kč – školní družina, 858 Kč obědy). 1. platbu je možno zaplatit hotově.

  – Pro ostatní žáky zůstává postup úhrady nezměněn tzn. úhrada poplatku za družinu se provádí převodem na účet školy pod zadaným kódem (variabilním symbolem) předem na celý školní rok (září – červen = 10 měsíců/2 500,-Kč) a to v termínu od 1. do 20. září.

  Čipy k otvírání vstupních dveří školní družiny:

  – Čipy ke vstupu rodičů a jimi pověřených osob budou rodičům nových žáků vydávány v prvním školním týdnu v září, a to po odevzdání vyplněného dotazníku, který je možno stáhnout v sekci DRUŽINA – FORMULÁŘE ŠKOLNÍ DRUŽINY a odeslat nebo osobně vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky.

  Všechny informace o provozu školní družiny naleznete v sekci DRUŽINA –  OBECNÉ INFORMACE ŠD. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vedoucí vychovatelku:

  Telefonní číslo:      775 892 717

  Emailová adresa:    helena.zrnikova@zsserikova.cz