ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Školní parlament naší školy sestává ze dvou zástupců  každého ročníku od 4. do 9. tříd. Nyní obsahuje 24 členů, žáků, kteří se snaží naslouchat sobě i svému okolí a prosazovat  nejen své myšlenky, ale také návrhy svých spolužáků. Na jednotlivých schůzkách, které se zpravidla konají jedenkrát měsíčně, jsou představy dětí předkládány a konfrontovány s možnostmi jejich uskutečnění. Následně se společně snažíme dané vize realizovat a podílet na tvorbě školních aktivit a akcí a utvářet tak příjemné školní klima pro nás všechny.

Přejeme všem hodně dobrých nápadů a zdaru při jejich uskutečňování.                                                      

“Kdo chce, hledá způsob.

Kdo nechce, hledá důvod.”

 Jan Werich