ZŠ Šeříkova

Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2021. Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ...

Více