Aktuality

Ocenění pedagoga ke Dni učitelů

S potěším Vám oznamujeme, že naše kolegyně paní Mgr. Karla Panáčková, byla dne 29. 3. oceněna Úřadem městského obvodu Ostrava – Jih za dlouhodobou přínosnou pedagogickou činnost. Ocenění převzala z rukou místostarostky obvodu paní Mgr...

Více

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku k dosavadní distanční výuce a zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli k naší práci. Na dotazník odpovědělo celkem 209 rodičů, za což jsme vděčni, neboť takový vzorek respondentů se dá již...

Více