Aktuality

17. března 2023 se uskutečnil další ročník mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Do této soutěže se zapojili také žáci naší školy. Soutěžící byli podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Úlohy byly seřazeny podle obtížnosti, za správnou odpověď získali soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhával. Aby soutěžící nedosáhli záporných výsledků, dostali do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Všechny soutěžící chválíme za aktivní přístup, snahu a pěkné výsledky. Nejlepší počtáři z každé třídy obdrželi diplom a sladkou odměnu. Mgr. Šárka Džubasová, Mgr. Radana Juránková

V úterý 21. března 2023 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Rodiče našich budoucích prvňáčků se seznámili s prostředím naší školy. …

Vážení rodiče, milí předškoláci, zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční v úterý 4. dubna od 13 do 18 hodin a …

PONOŽKOVÝ DEN

Milí žáci, dne 21. 3. 2023 je světový den Downova syndromu. Přidejme se k podpoře 🙂 Vezměte si v tento den na …

Exkurze 8. ročníku

Středa 15. března 2023 byla pro žáky 8. ročníku tak trochu výjimečná. Vydali se totiž na bližší seznámení s fungováním Úřadu městského …

Během měsíce února se naši žáci seznamovali s tradicí masopustu (masopustní masky, tradice). Toto období vyvrcholilo dne 3.3.2023 , kdy se na …