ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Na naší škole probíhá od 1. ročníku výuka anglického jazyka. Zpočátku je kladen důraz na hravou formu výuky pro přirozené osvojování anglického jazyka. Od 3. ročníku žáci postupně komunikují v anglickém jazyce, rozšiřují si slovní zásobu a komunikační dovednosti, a to až do 9. ročníku. Vyučující zařazují do výuky poutavé formy vzdělávání anglického jazyka. Žáci se zúčastňují anglických workshopů v Knihovně města Ostravy, anglického divadla nebo anglických olympiád. Výuka anglického jazyka probíhá ve speciálně vybavených učebnách.

Od 7. ročníku si žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk, a to německý nebo ruský jazyk. Do výuky těchto jazyků vyučující zařazují poutavé a motivační formy pro zvýšení zájmu žáků obohacovat si své vědomosti a dovednosti. Postupně se žáci zdokonalují v gramatice a umí konverzovat. Zvolená témata jsou většinou zaměřena na běžné využití  v jejich budoucím životě.