Fotogalerie

17. března 2023 se uskutečnil další ročník mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Do této soutěže se zapojili také žáci naší školy. Soutěžící byli podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Úlohy byly seřazeny podle obtížnosti, za správnou odpověď získali soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhával. Aby soutěžící nedosáhli záporných výsledků, dostali do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Všechny soutěžící chválíme za aktivní přístup, snahu a pěkné výsledky. Nejlepší počtáři z každé třídy obdrželi diplom a sladkou odměnu. Mgr. Šárka Džubasová, Mgr. Radana Juránková

Recitační soutěž V úterý 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Pro prvňáčky to byla první zkušenost se soutěží, ale zvládli ji na výbornou. A jak soutěž dopadla? První místa v jednotlivých kategoriích obsadili: 1.A Klára Havránková 2.B Lukáš Plesník 3.B Tereza Kobzová 5.A Daniel Netolička Všem zúčastněným děkujeme za snahu a aktivitu a vítězům gratulujeme. Nejlepší recitátoři postupují do obvodního kola. Všichni žáci obdrželi jako odměnu knihu. Ty byly hrazeny z fondu spolku Pod Šeříkem. Tímto všem, kteří přispěli do tohoto fondu, děkujeme. Ivana Vacková, Radana Juránková

Dne 7. 2. 2023 poprvé ve Školičce nanečisto přivítal společně s paní ředitelkou a budoucími třídními učitelkami naše předškoláčky také školní maskot Šeřík. Děti se formou hry seznámily s dalšími kamarády a prohlédly si nové prostředí školy.

V úterý 13.12. se po dlouhé době za zpěvu koled žáků 5.A otevřely brány školy všem, kteří se již dlouho těšili na …

Dne 9.12. se některé ze tříd 1. stupně zúčastnily tvůrčích dílen, které si pro ně připravili lektoři Střediska volného času Zábřeh. Děti …

Mikuláš

V pondělí 5. prosince do naší školy zavítal Mikuláš spolu s anděly a čerty. Protože jsme velká škola, přišli dokonce se svými …

Žákyně naší školy se zapojily do zdobení vánočních stromečků na náměstí Ostrava-Jih. Keramické zdobené perníčky a třpytiví andělé nyní zdobí jeden ze …

V roce 2021 se naše škola zapojila do projektu Náš Jih za účelem revitalizace školního hřiště a zahrady. Díky hlasování občanů Ostrava-Jih …

Žáci devátých tříd měli možnost za finanční podpory městského úřadu Ostrava-Jih navštívit protidrogový vlak- REVOLUTION TRAIN. Vlak byl přistaven na svinovském nádraží …

Zeleninový den

Ve školní družině proběhla celodružinová akce na téma Zeleninový den – zdravé mlsání. Děti v jednotlivých odděleních malovaly a vyráběly druhy zeleniny, …

Podzimní den

Dne 11. 10. 2022 se na naší škole uskutečnil Podzimní den. Děti, ale i pedagogové, měli za úkol přijít do školy v …

Recitační soutěž V úterý 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Pro prvňáčky to byla první zkušenost se soutěží, ale zvládli ji na výbornou. A jak soutěž dopadla? První místa v jednotlivých kategoriích obsadili: 1.A Klára Havránková 2.B Lukáš Plesník 3.B Tereza Kobzová 5.A Daniel Netolička Všem zúčastněným děkujeme za snahu a aktivitu a vítězům gratulujeme. Nejlepší recitátoři postupují do obvodního kola. Všichni žáci obdrželi jako odměnu knihu. Ty byly hrazeny z fondu spolku Pod Šeříkem. Tímto všem, kteří přispěli do tohoto fondu, děkujeme. Ivana Vacková, Radana Juránková