ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Školní rok 2024/2025

Stravné a školné můžete uhradit v době od 28. 8. 2024 od 6. 00 do 14. 30 hod.

Noví strávníci si mohou zakoupit čipy s vratnou zálohou 130 Kč.

Níže jsou pokyny k platbám!

Telefonní číslo : 596 750 069

Obědy si objednávejte přes portál www.strava.cz nebo na telefonním čísle 724 013 857, vždy den předem do 13:00 hodin.

Obědy se nebudou plošně přihlašovat. 

Obědy do jídlonosičů se vyzvedávají v 11.15 – 11. 40 hod.

POZOR ZMĚNA!

Od nového školního roku 2024/2025 budeme mít změnu v úhradě stravného, školného v mateřské škole a školného ve školní družině. Úhrada bude probíhat formou inkasa.

Je nutné si ve své bance nastavit souhlas s inkasem ve výši podle věku strávníka (viz informace níže). Inkasem se bude stahovat v jedné platbě stravné i školné (v případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu nebo školní družinu).

Limit inkasa je vyšší z důvodu případného neodhlášení stravy (plná cena obědů).

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).

V případě neodhlášení dalších dnů nepřítomnosti dítěte jsou účtovány náklady 71 Kč/den.

Limity pro mateřskou školu

Děti do 6 let

Stravné 1 144 Kč             (přesnídávka 11 Kč + oběd 30 Kč + svačina 11 Kč = celkem 52 Kč /den)

Školné 600 Kč

Celkem 1 744 Kč

Limit Inkasa 2 500 Kč

Děti 7 let (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou)

Stravné 1 342 Kč             (přesnídávka 11 Kč + oběd 39 Kč + svačina 11 Kč = celkem 61 Kč /den)

Limit Inkasa 2 000 Kč

Limity pro základní školu

  1. Kategorie (7-10 let)             stravné 858 Kč  (oběd 39 Kč/den)
  2. Kategorie (11-14 let)          stravné 902 Kč  (oběd 41 Kč/den)
  3. Kategorie (15 let a více)     stravné 990 Kč  (oběd 45 Kč/den)
  4. Kategorie zaměstnanci stravné 990 Kč  (oběd 45 Kč/den)

Družina 300 Kč

Limit Inkasa 1 500 Kč

 

Informace k nastavení inkasa

Číslo účtu                                         7717290297/0100

Maximální částka                           dle kategorie strávníka/strávníků

Počáteční datum inkasa                15. 8. 2024

Datum ukončení                             neuvádět

V případě sourozenců, je třeba nastavit limit Inkasa v součtu za dvě kategorie.