ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova
  • ZŠ Šeříkova > Platba za školní družinu
  • ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

    Poplatek za pobyt v ŠD činí 300,- Kč za měsíc, a to bez ohledu na to, kolik hodin denně nebo dnů v měsíci dítě v ŠD stráví. Výši poplatku určuje zřizovatel školy (Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih).

    Poplatek za školní družinu se hradí měsíčně v jedné platbě zároveň s úhradou obědů.  

    O osvobození nebo snížení úplaty je možno požádat ředitelku školy.

    Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.