Zápis do 1. ročníku

V roce 2024 proběhne zápis žáků do 1. tříd v průběhu měsíce dubna 2024.

Předškoláci mohou navštěvovat  Školičku nanečisto.

Den otevřených dveří proběhne 21. 3. 2024.