Zápis do 1. ročníku

V roce 2023 proběhne v úterý 4. 4. od  13.00 – 18.00 a ve středu 5. 4. od 13.00 do 17.00.

Předškoláci mohou navštěvovat  Školičku nanečisto.

Den otevřených dveří proběhne 21. 3. 2023.