ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Vážení zákonní zástupci a žáci, níže naleznete kontakty na sociální, zdravotní, psychologické a pedagogické služby.

Volnočasové aktivity pro děti

 • Bavidlo
 • Bavík
 • Otevřené kluby pro děti a mládež
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Kroužky a tábory
 • Volnočasové aktivity pro děti

Poradny

 • Pedagogicko psychologická poradna Ostrava-Zábřeh
 • Pedagogicko psychologické poradny
 • Speciálně pedagogická centra MS kraj
 • Střediska výchovné péče

Krizová centra

 • Krizové centrum
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Bílý kruh bezpečí
 • Centrum sociálních služeb
 • Intervenční centra azylové domy a krizová pomoc

Psychologické a zdravotní služby

 • Seznam dětských psychologů Ostrava
 • Seznam klinických psychologů pro dospělé Ostrava
 • Seznam dětských psychiatrů – Ostrava
 • Seznam psychiatrů pro dospělé
 • Ambulance klinické logopedie – Ostrava

Poradenství pro závislosti

 • Poruchy příjmu potravy
 • Adiktologická poradna – závislosti – alkohol, drogy, PC…

Poradenství v obtížných situacích pro děti

 • Kartička první záchrany – linka důvěry
 • LINKA DŮVĚRY
 • Linka pro rodinu a školu
 • Mobilní aplikace NEPANIKAŘ
 • Ombudsman-dětem

Rodinné poradenství

 • Aktivity k podpoře rodiny
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pomoc obětem trestných činů

 • Poradenství-dluhy, domácí násilí, oběti trestné činnosti