ZŠ Šeříkova

OBĚDY

Od 1. 6. mají všichni žáci, kteří si platí obědy, přihlášenou stravu na celý měsíc. Odhlášky provádějte přes strava.cz, email jidelna@zsserikova.cz nebo na tel. čísle: 724 013 857. Výdej do jídlonosičů je od 11.15 – 11.35.

Více

Informace k provozu školy od 24. 5.

Od pondělí 24. 5. končí rotační výuka i na 2. stupni. Nastupují tedy všechny ročníky v běžném režimu vstupu do školy a konci vyučování dle rozvrhu. Testování bude probíhat pouze 1x týdně. Roušky jsou i nadále povinné. Nově bude možno používat...

Více