Kontakty

Název:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvková organizace

Adresa:
Šeříková 682/33
700 30 Ostrava-Výškovice

MŠ – odloučené pracoviště:
Předškolní 1
700 30 Ostrava-Výškovice

IČO 70 631 786
Hlavní účet: 7717290297/0100

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava- jih

Vedení školy

Ing. Kateřina Lisztwanová

Ředitelka školy

Mgr. Lenka Kovaříková

Zástupkyně ředitelky školy

Referentka

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Pedagogický sbor

1. A

1. B

2. A

2. B

3. A

3. B

4. A

4. B

5. A

5. B

6. A

7. A

7. B

8. A

8. B

9. A

9. B

Výchovný poradce 1. stupeň

Výchovný poradce 2. stupeň a kariérový poradce

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Netřídní učitelé

Asistenti pedagoga