ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Název:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvková organizace

Adresa:
Šeříková 682/33
700 30 Ostrava-Výškovice

MŠ – odloučené pracoviště:
Předškolní 1
700 30 Ostrava-Výškovice

IČO 70 631 786
Hlavní účet: 7717290297/0100

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava- jih

Vedení školy

Ředitelka školy

Ing. Kateřina Lisztwanová

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Lenka Kovaříková

Referentka

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Pedagogický sbor

1.A

1. B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B

5.A

5.B

6.A

7.A

7.B

8.A

8.B

9.A

9.B

Výchovný poradce 1. stupeň

Výchovný poradce 2. stupeň a kariérový poradce

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Netřídní učitelé

Asistenti pedagoga