ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Aktivity financované spolkem Pod Šeříkem, z. s. ve školním roce 2022/2023:

  • tradiční předvánoční akce jako Mikulášská a vánoční jarmark;
  • den dětí pro MŠ a den dětí pro ZŠ (představení v kino Luna)
  • odměny do vědomostních i sportovních soutěží – Počtářský král, Přírodovědný klokan pro 2. stupeň, Olympiáda v českém jazyce, v anglickém jazyce, v zeměpise, Matematický klokan, sportovní dopoledne pro 1. stupeň;
  • podpora aktivit v družině – Družina má talent, Pohádkový bál, Den pro zdraví;
  • příspěvek na anglické divadlo, na dějepisné exkurze pro 7. r., 8. r.;
  • příspěvky na činnost a aktivity na pobytových akcích – adaptační kurz, lyžařský kurz, turistický kurz, škola v přírodě;
  • podpora talentu žáků v recitačních soutěžích a na Talentshow;
  • potřeby pro tematické dny – Podzimní den, Bubákový den, Masopust;
  • ročníkové aktivity – pasování na čtenáře pro 1. r., rozloučení s 5. r., rozloučení s 9.r.

INFORMACE O SRPŠ při ZŠ Šeříková

Název zapsaného spolku: Pod Šeříkem, z. s.

Šeříková 682/33,  70030 Ostrava – Výškovice

IČ: 17399181 (není plátcem DPH)

email: podserikem@zsserikova.cz

Účet: 2502307562/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte a třídu, do které chodí)

Spolek Pod Šeříkem vznikl roku 2022 jako nástupce původního SRPŠ při ZŠ Šeříková 33, z. s. Spolek je dobrovolnou, nezávislou, nevládní a nepolitickou organizací založenou za účelem zkvalitňování vzdělávání a výchovy žáků, podpory a rozvoje zájmové činnosti žáků, finanční podpory akcí pořádaných školou nad povinný rámec výuky.

Smyslem příspěvků do fondu je podpora aktivit naší školy. Škola pak bude mít dost prostředků na pokrytí již tradičně podporovaných aktivit dětí jako například sportovní a vědomostní soutěže, dotace pobytových akcí (především materiál a odměny), Mikulášská, Den dětí, dárky pro absolventy, upomínkové předměty pro prvňáčky, akce družiny a řadu dalších aktivit.

Finanční příspěvky se vybírají pololetně, a to ve výši 250,- Kč za pololetí na každé dítě (ročně 500,- Kč). Příspěvky se hradí převodem na bankovní účet 2502307562/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte a třídu, do které chodí) nebo hotově během měsíce října a února třídní učitelce. Hospodaření spolku je evidováno dle platných právních norem.

Spolek je organizací otevřenou všem zákonným zástupcům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat se svými nápady, připomínkami a inovacemi osobně nebo na email podserikem@zsserikova.cz.

Děkujeme, že máte péči o svoji školu, velmi si vaší pomoci vážíme. Odměnou nám jsou naše spokojené děti.

Za spolek Mgr. Lenka Kovaříková, předseda spolku