ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Konzultace členové ŠPP poskytují také mimo konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

Školního psychologa kontaktujte telefonicky vždy předem.

školní metodik prevence

školní psycholog

výchovný poradce
pro 1. stupeň

výchovný poradce
pro 2. stupeň a kariérový poradce