Kontakty a konzultační hodiny

Konzultace členové ŠPP poskytují také mimo konzultační hodiny po vzájemné dohodě.

školní metodik prevence

školní psycholog

výchovný poradce
pro 1. stupeň

výchovný poradce
pro 2. stupeň a kariérový poradce