Aktuality

Pomoc s výukou doma

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis...

Více

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, chceme vědět, jaká by měla naše škola být a co pro to všichni můžeme udělat. Vaše názory mohou přispět ke zjištění případných nedostatků a příležitostí školy a přispět ke zlepšení života žáků v naší škole. Obracíme se proto na Vás...

Více

Práce pro žáky na doma

Všichni vyučující zadají práci dětem elektronicky přes Školu OnLine nebo emailem. V závislosti na délce uzavření školy se bude učivo postupně doplňovat. Při jakýchkoliv potížích neváhejte kontaktovat svého vyučujícího.

Více