ZŠ Šeříkova

Provoz školy od 1. 3.

Dle nařízení vlády přechází žáci 1. a 2. ročníků od pondělí 1. 3. na distanční výuku. Škola nevydává potvrzení pro ošetřovné. Stejně jako na podzim budeme používat aplikaci MS TEAMS. Dotazy ohledně technických problémů a zajištění techniky...

Více

ROUŠKY

Upozorňujeme, že ve vnitřních prostorách školy bude možno nosit látkové roušky pouze do 28. 2. 2021. Od pondělí 1. 3. 2021 vláda nařídila povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky. Týká se to žáků i zaměstnanců.

Více