ZŠ Šeříkova

Olympiáda z dějepisu

Dne 21. 1. 2022 se naší škole uskutečnil již 51. ročník soutěže Dějepisné olympiády, tentokrát s podtitulem Šlechta v proměnách času. Mimochodem víte, že zvláštní druh nařaseného límce, který nosil šlechtic v době renesance, se nazýval okruží?...

Více

Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 20. ledna si jedenáct odvážlivců z osmých a devátých tříd vyzkoušelo záludné zadání Olympiády v českém jazyce.  To obsahovalo část gramatickou a slohovou. Na vypracování měli všichni na účastníci dvě vyučovací hodiny a na...

Více

KONCERT Z OKNA

Netradiční formu ozvláštnění výuky hudební výchovy zvolili žáci 9. B. V úterý 25. 1.  v pravé poledne potěšili všechny náhodné kolemjdoucí a pozvané pedagogy svým Koncertem z okna. Vykoukli totiž z divadelního sálu ven, otevřeli okna dokořán a...

Více