Matematický klokan

17. března 2023 se uskutečnil další ročník mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Do této soutěže se zapojili také žáci naší školy.
Soutěžící byli podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ).
Úlohy byly seřazeny podle obtížnosti, za správnou odpověď získali soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhával. Aby soutěžící nedosáhli záporných výsledků, dostali do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Všechny soutěžící chválíme za aktivní přístup, snahu a pěkné výsledky. Nejlepší počtáři z každé třídy obdrželi diplom a sladkou odměnu.
Mgr. Šárka Džubasová, Mgr. Radana Juránková

Exkurze 8. ročníku

Středa 15. března 2023 byla pro žáky 8. ročníku tak trochu výjimečná. Vydali se totiž na bližší seznámení s fungováním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Nejprve si žáci ujasnili, kdo úřad tvoří a jaké oblasti pracovníci úřadu spravují. Velmi zajímavou byla prohlídka pracoviště matrikářky, kde mohli osmáci nahlédnout do matriční knihy z počátku 20. století. Další kroky žáků směřovaly do obřadní…

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 2. 3. změřilo své síly 11 účastníků školního kola recitační soutěže pro žáky 6. – 9. tříd. Po delší odmlce jsme se rozhodli tradici recitačních soutěží na druhém stupni oživit a nutno podotknout, že pilotní pokus nedopadl vůbec špatně. Na pomyslných stupíncích vítězů povstaly žákyně: Tereza Stašová z 8. A (3. místo), Jana Ondruchová z 6. A (2….

Recitační soutěž

Recitační soutěž

V úterý 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Pro prvňáčky to byla první zkušenost se soutěží, ale zvládli ji na výbornou.

A jak soutěž dopadla?
První místa v jednotlivých kategoriích obsadili:
1.A Klára Havránková
2.B Lukáš Plesník
3.B Tereza Kobzová
5.A Daniel Netolička

Všem zúčastněným děkujeme za snahu a aktivitu a vítězům gratulujeme. Nejlepší recitátoři postupují do obvodního kola.

Všichni žáci obdrželi jako odměnu knihu. Ty byly hrazeny z fondu spolku Pod Šeříkem. Tímto všem, kteří přispěli do tohoto fondu, děkujeme.

Ivana Vacková, Radana Juránková

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 14. 2. 2023 proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Olympiáda proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie se účastnili žáci 6. a 7. tříd, druhé kategorie pak žáci 8. a 9. tříd. Olympiáda byla koncipována stejným způsobem jako mezinárodní Cambridge zkouška v anglickém jazyce A2 úrovně. Žáci tak museli uspět jak v gramatické části textu, tak také v…

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023 na příslušnou střední školu.  První kolo přijímacího řízení probíhá v pracovních dnech od 22. 4. do 30. 4. 2023. Jednotné přijímací zkoušky se konají v řádném termínu: 13. 4. a 14. 4. 2023 čtyřleté obory (s maturitou), 17. 4. a 18. 4. 2023 osmiletá gymnázia, 22. 4. 2023…

Valentýnská poezie

Netradičně pojali učivo o poezii žáci sedmých ročníků, když spojili četbu poezie a výrobu valentýnek. Prokousali se několika díly českých básnických velikánů a vybrali z nich ty nejzajímavější pasáže, které vyjadřují city zamilovaných osob, různá pojetí lásky a jejich metafory. Hotová srdce ve formě květinového zápichu nám ve škole zdobí vstup u vrátnice a valentýnky bez špejlí jsou potom určeny…

Předškoláci v Šeříkovce

Dne 7. 2. 2023 poprvé ve Školičce nanečisto přivítal společně s paní ředitelkou a budoucími třídními učitelkami naše předškoláčky také školní maskot Šeřík. Děti se formou hry seznámily s dalšími kamarády a prohlédly si nové prostředí školy.

Participativní rozpočet do škol 2022

V letošním roce 2022 jsme se již potřetí a pod záštitou školního parlamentu zapojili do projektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Školní pébéčko. Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi. Umožňuje žákům aktivně ovlivňovat, do čeho se bude stanovená část peněz z rozpočtu města investovat. Úřad městského obvodu poskytl v tomto školním roce každé zapojené škole 30. 000 Kč.  Projektu…

Voda a její znečištění

Třída 8. A se účastnila projektu Voda a její znečištění, který pro školy vytvořili zaměstnanci Velkého Světa Techniky v Dolní oblasti Vítkovice pod vedením odborné lektorky Radky Wolfové. Spojovaly se v něm přírodopis, chemie a environmentální výchova. Projekt započal v říjnu biologickou částí pod vedením Mgr. Věry Kociánové. Žáci si po rozdělení do skupin stanovili vědeckou hypotézu o stupni znečištění…