ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova
 • ZŠ Šeříkova > Nezařazené > Změna úhrady stravného a školného
 • Vážení rodiče,

  od nového školního roku 2024/2025 budeme mít změnu v úhradě stravného, školného v mateřské škole a školného ve školní družině. Úhrada bude probíhat formou inkasa.

  Je nutné si ve své bance nastavit souhlas s inkasem ve výši podle věku strávníka (viz informace níže). Inkasem se bude stahovat v jedné platbě stravné i školné (v případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu nebo školní družinu).

  Limit inkasa je vyšší z důvodu případného neodhlášení stravy (plná cena obědů).

  Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci).

  V případě neodhlášení dalších dnů nepřítomnosti dítěte jsou účtovány náklady 71 Kč/den.

  Limity pro mateřskou školu

  Děti do 6 let

  Stravné 1 144 Kč             (přesnídávka 11 Kč + oběd 30 Kč + svačina 11 Kč = celkem 52 Kč /den)

  Školné 600 Kč

  Celkem 1 744 Kč

  Limit Inkasa 2 500 Kč

  Děti 7 let (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou)

  Stravné 1 342 Kč             (přesnídávka 11 Kč + oběd 39 Kč + svačina 11 Kč = celkem 61 Kč /den)

  Limit Inkasa 2 000 Kč

  Limity pro základní školu

  1. Kategorie (7-10 let)             stravné 858 Kč  (oběd 39 Kč/den)
  2. Kategorie (11-14 let)          stravné 902 Kč  (oběd 41 Kč/den)
  3. Kategorie (15 let a více)     stravné 990 Kč  (oběd 45 Kč/den)
  4. Kategorie zaměstnanci stravné 990 Kč  (oběd 45 Kč/den)

  Družina 300 Kč

  Limit Inkasa 1 500 Kč

   

  Informace k nastavení inkasa

  Číslo účtu                                         7717290297/0100

  Maximální částka                           dle kategorie strávníka/strávníků

  Počáteční datum inkasa                15. 8. 2024

  Datum ukončení                             neuvádět

  V případě sourozenců, je třeba nastavit limit Inkasa v součtu za dvě kategorie.