ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Sportovní den

Dne 21. června 2024 se žáci 1. st. naší školy vyřádili na školním hřišti – závodili, soupeřili a užili si spoustu zábavy a netradičních disciplín. Za své sportovní aktivity a výkony byli všichni odměněni. Poděkování patří nejen soutěžícím, ale také žákům 8. ročníku, kteří vzorně pomáhali s organizací sportovního dne pro mladší kamarády. Akce proběhla za krásného počasí a přátelské atmosféry. Odměny byly zakoupeny za finanční podpory Spolku Pod šeříkem.

LANDEK PARK – 8. ročník

Dne 14.6.2024 se žáci 8.r. vydali prozkoumat historii hornictví Ostravy. Prošli vrch Landek a navštívili hornické muzeum. Akce proběhla v rámci projektu OP JAK.

6. A v Malém světě techniky

Ve středu 12. 6. se 6. A v rámci projektu OP JAK vydala na prohlídku areálu Dolní oblasti Vítkovic. Navštívili jsme také expozice Malého světa techniky (U6). Prohlídkovou trasu jsme prošli společně s knihami Julese Verna a provázely nás jeho vynálezy. Interaktivní exponáty ukazovaly vývoj techniky od jednoduchých strojů poháněných lidskou silou, přes parní stroje až po současné motorové prostředky. Žáci si vyzkoušeli práci na soustruhu, fréze, závodili na lodičkách a změřili své síly v závodech na kolech. Celý den jsme si užili.  

Skalka family park – 12. 6. 2024 (OP JAK – 3.B, 5.B)

Žáci 3.B a 5.B prožili 12. 6. 2024 nezapomenutelný den plný zábavy a dobrodružství v areálu SKALKA FAMILY PARK. Tento areál nabízí až 50 zábavných atrakcí pro děti (skákací hrady, pirátskou pevnost, bungee trampolíny, autodrom, mluvící strom atd.) a úžasný zoopark s dřevěným bludištěm. Žáci se neomezeně vyřádili na různých atrakcích, absolvovali komentovanou prohlídku v kontaktním zooparku s ošetřovatelem a krmení zvířátek a také hledali cestu ven z bludiště. I když nám počasí příliš nepřálo, akce se nám moc líbila. Díky aktivitám v rámci programu OP JAK jsme prožili pestrý, zábavný a zajímavý šk. rok 2023/2024.

Vystoupení pro rodiče

Na závěr školního roku si žáci 2.B připravili pro rodiče vystoupení plné letních básniček a písniček. Dokázali zatancovat mazurku a na závěr předvedli operetku Červená Karkulka.Mgr. Ivana Vacková

Děti dětem

V pondělí  3. června uspořádaly děti naší základní školy již tradiční sportovní a zábavné dopoledne pro děti z naší mateřské školky.  Letos poprvé se akce  kvůli nepříznivému počasí musela z venkovního školního hřiště přesunout do vnitřních prostor základní školy, i přesto si to děti užily! Zmínit také musíme opětovnou spolupráci s aktivními seniory z našeho obvodu, kteří pomáhali jak velkým školákům, tak i malým školkáčkům! Všem zúčastněným srdečně děkujeme!  Za školní parlament Mgr.  D. Kopecká a Mgr. J. Juchelková

OZNÁMENÍ

Oznámení o výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Oslava Dne dětí ve školní družince

Pro děti školní družiny jsme připravili ke Dni dětí zábavné odpoledne plné veselých atrakcí. Úkolem dětí bylo obejít jednotlivá stanoviště a nasbírat co nejvíce razítek. Na závěr odpoledne si děti udělaly ovocný špíz na špejli…. a nechybělo ani sladké mlsání :-).

Zbojnická hledačka na Hukvaldech 5. 6. 2024

Dnešní slunečné dopoledne prožili žáci 3.B a 5.B v malebném prostředí kulturní památky hukvaldského hradu. Děti se zábavnou a nenásilnou formou dozvěděly o historii a pověstech hradu Hukvaldy. Zážitkový workshop „Zbojnická hledačka“ obsahoval – putovní interaktivní hledačku s plněním vědomostních úkolů a hádanek, hledání písmenek, prohlídku hradu s příjemnou průvodkyní a malou odměnu za vyluštění tajenky. Žáci si také prošli oboru a byli se podívat, kde žil a bydlel Leoš Janáček. Akce proběhla v rámci projektu OP JAK a velmi se nám vydařila.