PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY

V únoru 2024 proběhly pro žáky 2. stupně preventivní programy na téma Kyberšikana a sociální sítě– zvýšení kompetencí k bezpečnému pohybu v kyberprostoru, Rizika internetové komunikace–  rizika sociálních sítí a Drogy v dospívání– platný právní řád ČR v drogové problematice, postoje k užívání drog.Programy realizovala Poradna pro primární prevenci Tomáše Veličky.Děkujeme spolku Pod Šeříkem za financování těchto programů pro žáky.

KARNEVAL školní družiny

Srdečně zveme všechny děti školní družiny na tradiční Družinkový karneval. Těšte se na promenádu v maskách, soutěže a taneční rej! 

PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Ve středu 31. 1. 2024 proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní beseda o trestní odpovědnosti nezletilých, mladistvých a dospělých. Pozvali jsme do školy odborníka z úseku prevence Policie ČR, který žákům objektivně podal informace o předsudečné nenávisti a trestní odpovědnosti. Žáci se aktivně zapojili do diskuze, aby si ujasnili důležité informace pro jejich stávající a budoucí život.

DRUŽINA MÁ TALENT

Ve všech odděleních školní družinky proběhla tradiční soutěž  DRUŽINA MÁ TALENT. Děti předvedly různá vystoupení – tanec, zpěv, hru na hudební nástroje, sportovní disciplíny apod. Porota vybrala vítěze a všechny děti byly oceněny díky spolku „Pod Šeříkem“. Těšíme se zase za rok :-).

Malování na hedvábí

Děti společně s rodiči strávili dva podvečery v dílničce ve školní družině, kde malovali na hedvábné šátky a šály. Workshop proběhl rámci operačního programu Jan Amos Komenský. V první části si děti s rodiči navrhli motiv a konturovali jeho obrysy speciálními konturami a ve druhé části šátky dekorovali speciálními barvami na hedvábí. Hotové hedvábné šátky a šály jsou krásné a…

Kouzelný dům

Ve školní družině proběhla soutěž o nejlepší stavbu z kostek. Děti stavěly z kostek Kapla, z Cihliček pro dětičky, z Lega, z molitanových stavebnic a dřevěných kostek. Díky dětské fantazii a kreativitě vznikly moc hezké stavby. Děti pracovaly ve skupinkách a moc se jim dařilo. Zde najdete další fotografie ze soutěže

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.  Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz. NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem….

Projekt Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

S novým kalendářním rokem byl zahájen také nový velký projekt městského obvodu Ostrava-Jih s názvem CORRENCY.  Bližší informace se můžete dozvědět na webových stránkách https://ovajih.corrency.cz/deti/  Jedná se o projekt na podporu volnočasových aktivit či kroužků pro děti s podporou městského obvodu Ostrava-Jih. Dne 2.1.2024 byla zahájena registrace k projektu a obvod spustil také mediální kampaň.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024

Podrobné informace k přihlašování na střední školy naleznete na stránce: www.prihlaskynastredni.cz. Nové: na střední školy lze podat 3 přihlášky; přihlášky lze podávat elektronicky; přihlášky se podávají v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024.   Informační schůzka: pro zákonné zástupce žáků hlásících se na střední školu 9. 1. 2024 v 16.00 v divadelním sále   Kontakt na kariérového poradce Mgr. Ivana Matějová ivana.matejova@zsserikova.cz UŽITEČNÉ ODKAZY Informace k…

Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 30. 11. 2023 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné exkurze tentokrát tematicky zaměřené na „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Zapojení žáci  8. a 9. tříd se pustili do řešení nesnadných úkolů. Nejúspěšnější žáci byli: Místo – Richard Bednář (9. B) Místo – Barbora Macurová (8. A) Místo –…