ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

V rámci projektu OP JAK jsme uskutečnili pro děti školní družinky přírodovědné putování kolem řeky Odry. Děti si užily spoustu zábavy v plnění úkolů. Na závěr putování jsme našli vodníka u rybníka plného žabek.