ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Ve čtvrtek 16.5.2024 žáci 8. ročníku v rámci projektu OP JAK navštívili areál Dolní oblasti Vítkovic. Poněvadž z celé národní technické památky znají pouze Velký svět techniky, zaměřili jsme se komentovanou prohlídku Vysokopecní okruh. Společně s průvodcem žáci prošli areál Vysoké pece č. 1, dozvěděli se mnoho informací o historii výroby surového železa, dostali se do výšky zhruba 36 metrů, pak si vyšlápli po 90-ti schodech na Bolt Tower, kde se ti nejstatečnější kochali výhledy na prosluněnou Ostravu. Poté exkurze pokračovala sestupem dolů po 370 schodech až do samotného nitra vysoké pece, na odlévací plošinu a velín. Žáci tak měli možnost spatřit místa, kde v minulosti pracovali jejich dědové.
Kociánová Věra, Kopecká Dana