ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Vážení zákonní zástupci,

touto cestou se vyjadřuji ke včerejší zprávě, kterou jste obdrželi prostřednictvím Školy Online.

Prohlašuji, že se jedná o zneužití přístupových údajů učitelky naší školy a o neoprávněné použití jejího účtu.

Zpráva obsahuje informace, které nejsou v žádném případě v souladu s postojem školy a se Školním řádem. Od této zprávy se celá škola distancuje a z protiprávního jednání vyvodíme důsledky.

Za ZŠ Šeříková 33 – Ing. Kateřina Lisztwanová