ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova
 • ZŠ Šeříkova > Aktuality > Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025
 • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

  srdečně Vás zveme k Zápisu dětí do prvního ročníku základní školy.

  Zápis proběhne:

  • 3. dubna 2024 od 13.00 do 18.00 hod.
  • 4. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 hod.

  Zápisu se účastní děti:

  a) narozené  v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 – zákonní zástupci budou potřebovat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Zápisní list, cizí státní příslušník také doklad o povolení trvalého pobytu v ČR.

  b) s odkladem školní docházky vloni – zákonní zástupci přinesou originál tohoto rozhodnutí, dále budou potřebovat  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list.

  c) narozené od 1. 9. 2018 – 32. 12. 2018 – které potřebují doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

  d) narozené od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 – které potřebují doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

  Zákonní zástupci k zápisu přinesou:

  1. rodný list dítěte
  2. svůj občanský průkaz
  3. cizinci – doklad o povolení trvalého pobytu.

  Potřebné formuláře:

  Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025