Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace

Datum Čas Poznámka
7. 9. 2021 16:00 Třídní schůzky

1. stupeň

16:30 Třídní schůzky

2. stupeň

23. 11. 2021 16:00 – 18:00 Konzultace
19. 4. 2021 16:00 – 18:00 Konzultace

Zákonní zástupci si mohou domluvit konzultace s vyučujícími dle potřeby kdykoliv během školního roku. Kontakty na zaměstnance jsou uvedeny na úvodní stránce pod barevným nadpisem Základní škola.