Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace

Datum Čas Poznámka
8. 9. 2020 16:00 Třídní schůzky

1. stupeň

16:30 Třídní schůzky

2. stupeň (kromě 6.B, 8.A, 9.A)

15. 9. 2020 16:00 Třídní schůzky 6.B, 8.A, 9.A
10. 11. 2020 15:30 – 18:00 Konzultace
13. 4. 2020 15:30 – 18:00 Konzultace

Zákonní zástupci si mohou domluvit konzultace s vyučujícími dle potřeby kdykoliv během školního roku. Kontakty na zaměstnance jsou uvedeny na úvodní stránce pod barevným nadpisem Základní škola.