Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace

Datum Čas Poznámka
6. 9. 2022 16:00 Třídní schůzky1. stupeň (kromě 2.A)
16:30 Třídní schůzky2. stupeň
22. 11. 2022
17. 1. 2023
25. 4. 2023

Zákonní zástupci si mohou domluvit konzultace s vyučujícími dle potřeby kdykoliv během školního roku. Kontakty na zaměstnance jsou uvedeny na úvodní stránce pod barevným nadpisem Základní škola.