Školní parlament

Školní parlament

Od února letošního roku byl na naší škole založen školní parlament. Jeho členy tvoří žáci 4.-9.ročníku, kteří se již v minulém měsíci pokusili aktivně zapojit do školní akce “Den otevřených dveří”. Společně se ostatními žáky školy připravili prezentaci žákovských prací a snažili se všechny návštěvníky seznámit s podobu a činností školy. Tímto bychom rádi všem aktivně zúčastněným poděkovali.

Počátečním záměrem žákovského parlamentu je se aktivně zapojovat do dění školy tj. pořádat akce pro žáky v době výuky i akce po vyučování, zapojovat ostatní žáky do tvůrčího procesu, měnit tvář školy a jeho prostředí k obrazu spokojenosti dětí i učitelů.

Z tohoto důvodu je již další plánovanou akcí pořádanou žákovským parlamentem – velikonoční soutěž, která bude probíhat od 11.3. – 31.3.