PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Školní metodik prevencePavlína Klevarová

úterý a pátek 7.40 – 10.00 (a dle potřeby po domluvě)

Email: pavlina.klevarova@zsserikova.cz, TEL: 724 046 227

______________________________________________________________________________

Dokumenty k prevenci

______________________________________________________________________________

NEBEZPEČÍ INTERNETU:

e-bezpečí – rizikové chování v online prostředí

saferinternet – rizika sociálních sítí

bezpečně online – bezpečný internet

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A BĚŽNÁ RIZIKA:

záchranný kruh – bezpečná doprava, první pomoc, požáry, osobní bezpečí, mimořádné události

KRIZOVÁ CENTRA

krizová centra pro moravskoslezský kraj – souhrn krizových center

PREVENCE TRESTNÝCH ČINŮ:

bílý kruh bezpečí – prevence trestných činů a podpora obětem trestných činů

bezpečnější ostrava -městská policie