Plán společných družinových akcí 2019/2020

Plán společných družinových akcí 2019/2020

ZÁŘÍ

Podzimní sportovní olympiáda

Divadelní představení „Kdo zachrání královnu“

Jablíčkový den  –  povídání, malování a ochutnávání, soutěž

ŘÍJEN

Podzimní vycházka kolem Odry s návštěvou jezdeckého klubu

Drakiáda – pouštění draků na louce, soutěž o nejhezčího vyrobeného draka

Zvířátkový bál – odpolední párty s maskami

LISTOPAD

Podzimní barevná galerie – výstava dětských prací s podzimní tematikou

Bublinková show a vystoupení kouzelníka

Korálkování – -tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

PROSINEC

Pekelná družina – zábavné odpoledne se soutěžemi a tancem

Vánoční keramické tvoření s rodiči

Vánoční nadílka pro lesní zvěř – vycházka do lesa

Posezení u vánočního stromečku – vánoční tradice, koledy, nadílka

LEDEN

Sněhové čarování – soutěž ve sněhových stavbách

Družina má talent – taneční, pěvecké a dramatické vystoupení dětí

Největší stavitel – soutěž o nejlepší stavbu z dřevěných stavebnic

ÚNOR

Turnaj v deskových hrách

Návštěva filmového představení

Děti čtou dětem – čteme mezi sebou

Malý ilustrátor – týmová soutěž o nejlépe ilustrovanou knihu

BŘEZEN

Maškarní karneval s Hopsalínem

Policejní Všeználek – měsíční projekt o bezpečném chování  – pohádky, soutěže, besedy s policií

Jarní dílnička – akce pro rodiče s dětmi

DUBEN

Velikonoční keramické tvoření

Družinový týden naruby

Zelená stezka – přírodovědná soutěž a soutěž o ochraně životního prostředí

KVĚTEN

Výlet k Jistebnickým rybníkům – pozorování přírody, ptáků s odborným výkladem

Turnaj ve vybíjené a fotbalu

ČERVEN

Oslava Dne dětí – zábavné odpoledne se soutěžemi

Švihadlová královna a král