Kontakty na zaměstnance ŠD

oddělení KOPRETINA

školní metodik prevence

oddělení JAHODA

vedoucí vychovatelka

oddělení STROMEK

oddělení ZVONEK

oddělení JABLKO