Projekty

Projekty

1.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

https://www.facebook.com/InkluzeOstrava/

2.

“Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih”

Provozní doba hřiště

Provozní řád hřiště

3.

CLIL na Šeříkové II

“Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy”

https://www.ostrava.cz/cs

4.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II“

www.map.ostrava.cz

5.

 Šablony II: ZŠ a MŠ Šeříková

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011638

6.

Sociální pracovník

Informace zde.

7.

Podpora digitální výuky na rok 2020

“Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy”

https://www.ostrava.cz/cs