Projekty

Projekty

1.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

https://www.facebook.com/InkluzeOstrava/

2.

“Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih”

Provozní doba hřiště

Provozní řád hřiště