Žákovská osobnost (ocenění MMO)

Žákovská osobnost (ocenění MMO)

S hrdostí oznamujeme, že dne 18. 6. 2019 žákyně VIII. B Tina Vavříková převzala v Divadle loutek od Magistrátu statutárního města Ostrava ocenění ŽÁKOVSKÁ OSOBNOST za pomoc blízké osobě.

Tinka Vavříková je žákyní 8. třídy, v níž má spolužáka, který ke svému vzdělávání potřebuje paní asistentku. V průběhu školního roku Tinka s p. asistentkou spolupracuje a v době, kdy p. asistentka z různých důvodů (nemoc, ošetřování vlastního dítěte, vzdělávání) nemůže být v práci, velmi ochotně a z vlastního rozhodnutí spolužákovi pomáhá, a dokonce denně prostřednictvím deníčku komunikuje s chlapcovými rodiči, aby byli informováni o úkolech a šk. potřebách do příštích vyučovacích hodin.

Nutno ještě dodat, že Tinka pracuje v žákovském parlamentu, iniciuje spolužáky k aktivitám, které děti stmelují. V podstatě je svou aktivitou strhla ke spolupráci většinu žáků třídy, kteří se aktivně zapojili do školních akcí „Vánoční jarmark“ a „Velikonoční jarmark“. Také se aktivně podílela na dobročinné akci „Krabice od bot“ a vydatně pomáhala při organizaci sběru papíru.

Je radost mít takovou milou, aktivní, organizačně schopnou a spolužáky respektovanou žákyni ve třídě.

Mgr. Danuše Brumková