Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníku k dosavadní distanční výuce a zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli k naší práci. Na dotazník odpovědělo celkem 209 rodičů, za což jsme vděčni, neboť takový vzorek respondentů se dá již považovat za reprezentativní. U většiny otázek jste měli možnost výběru odpovědi, ve třech otázkách jste mohli vyjádřit svůj názor. Ten nám poskytl mnoho důležitých informací  – kritických, kterými se budeme dále zabývat a také pochvalných, které jsou předávány jednotlivým vyučujícím. Výsledky dotazníku naleznete níže.

Distanční výuka je velmi náročná, obtížná a komplikovaná, nefungovala by však bez podporujících rodičů. Děkujeme Vám za slova chvály, za trpělivost a především za spolupráci. Děkujeme vám také za objektivní negativní zkušenosti, i ty pro nás mohou být cestou ke zlepšení. A chápeme rozhořčení některých z rodičů, i my máme celé této situace někdy plné zuby.

Závěrem nám dovolte vysloviti přání, abychom se co nejdříve shledali s Vašimi dětmi v naší škole při běžné výuce.   

Za vedení školy L. Kovaříková