Výsledek výběrového řízení na dodávku tabletů

Výsledek výběrového řízení na dodávku tabletů

Hodnotící komise provedla vyhodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a posoudila shodu technických parametrů nabízeného tabletu.

Nejlépe hodnoceným dodavatelem se stal KK – TECH, s.r.o., který splnil veškeré technické parametry nastavené zadavatelem.