Výsledek výběrového řízení na dodávku Notebooků

Výsledek výběrového řízení na dodávku Notebooků

Hodnotící komise provedla vyhodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a posoudila shodu technických parametrů nabízeného notebooku.

Nejlépe hodnoceným dodavatelem se stal IT Prime, s.r.o., který splnil veškeré technické parametry nastavené zadavatelem.