Výchovní poradci

Výchovní poradci

Činnosti výchovného poradenství:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o integrovaného žáka a péče o nadané žáky
 • Metodické vedení vyučujících v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s dětskými lékaři, psychologem, psychiatrem, sociální pracovnicí
 • Konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Výchovné komise
 • Zajišťování nových vyšetření na PPP, SPC
 • Sledování výchovných problémů žáků 
 • Sledování neomluvené absence a správní řízení
 • Řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů konkrétních žáků
 • Účast na školení a pracovních schůzkách související s prací VP
 • Aktualizace nástěnky VP
 • Spolupráce s institucemi PPP a SPC Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy