Ukrajinské děti na naší škole

Ukrajinské děti na naší škole

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy z řad rodičů ohledně ukrajinských žáků, dovolte mi tuto stručnou informaci.

V současnosti máme na škole 11 dětí ukrajinské národnosti. Až na 1 žáka se jedná o děti 1. stupně. Jsou rozmístěny v různých třídách tak, aby byli maximálně 2 v každé třídě. Nachází se v adaptační fázi, kdy usilujeme o jejich bezproblémové začlenění do kolektivu a zvládnutí češtiny slovem i písmem. Z tohoto důvodu jsme také personálně posílili pedagogické pracovníky. Snažíme se dělat maximum, aby se omezil dopad na běžnou výuku.

V neposlední řadě pořádáme finanční sbírku na základní školní potřeby těchto dětí včetně financování školních obědů. Je možno se zapojit přes třídní učitele.

J. Gajdošová, ředitelka školy