Úhrada za školní družinu na 2. pololetí – info

Úhrada za školní družinu na 2. pololetí – info

Platbu proveďte až od 1. 2. 2021. Vratka za 1. pololetí (uzavření družiny) bude převedena a na začátku února bude každému sdělena přesná částka na doplacení 2. pololetí.