TŘÍDNÍ SCHŮZKY ON-LINE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ON-LINE

Proběhnou v prostředí MS TEAMS v úterý 20. 4. v 17.00 pro 1. stupeň a v 17.30 pro 2. stupeň. Hlaste se pod uživatelskými účty svých dětí.