Třída 9.A

Třída 9.A

Badatelský svět v Bělském lese

Žáci ze tříd 9. A a 9. B se 23. září 2021 zúčastnili programu environmentálního charakteru realizovaného ostravskými středisky volného času a domu dětí a mládeže, v němž si děti zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ“ vyzkoušeli různé výzkumné postupy z oblastí pedologie, meteorologie, fenologie, biometrie a hydrobiologie. Vlastní program spočíval v provedení osmi disciplín ve stanoveném časovém limitu a absolvování různých odborných měření, práci s přístroji a pracovními listy, zábavných soutěžních disciplín. Na závěr akce byli všichni účastníci za svou snahu, aktivitu a nápaditý přístup odměněni.

A co na to žáci 9. A? Co jim z tohoto dne utkvělo v hlavě?

  • Každý mrak má svůj název, např. řasa.
  • V Ostravě funguje 14 vodojemů.
  • Za den spotřebujeme 96 litrů vody za den.
  • Na vodárně v Ostravě – Nové Vsi je největší naleziště podzemní vody v Ostravě.
  • Ostrava má vodovodní síť dlouhou 1520 km.
  • Ostrava čerpá pitnou vodu ze dvou povrchových zdrojů – nádrž Šance a Kružberk.
  • Průměrný průtok vody z vodovodního kohoutku je 10 l za min.
  • U větrů měříme směr, rychlost a tlak.

Mgr. Věra Kociánová