Třída 8.A

Třída 8.A

8. listopadu 2019 – 8. A jde za vzděláním do Velkého světa techniky

Důvodem naší návštěvy byl vzdělávací program „TEORIE MODRÉ KRVE aneb běh na dlouhou trať“. Celý program se odehrával v přírodovědné laboratoři a byl zaměřen na cévní soustavu člověka, hlavně na její část – tekutou tkáň krev. Program byl založen na principech badatelsky orientovaného vyučování, ve kterém si žáci při práci s mikroskopem vyzkoušeli, jaké to je být biologem. Při pozorování a porovnávání vzorků lidské a zvířecí krve se seznámili se základními biologickými postupy a technikami. Bylo potěšující sledovat, že se zhostili role laborantů na výbornou, jejich reakce a komentáře nenechaly nikoho na pochybách, že se program líbil.

Zatímco jedna skupina třídy pracovala v laboratoři, druhá část třídy se věnovala prohlídce exponátů v expozici Svět přírody a přitom vyplňovala pracovní list. I když většina žáků Velký svět techniky aspoň jednou někdy navštívila, přesto absolvování exkurze se svými spolužáky nabízelo naprosto jiné zážitky a dojmy. A jaké je zhodnocení této vzdělávací akce? Žáci si zaslouží pochvalu za aktivní komunikaci s lektorkou programu i za své chování v prostorách Světa techniky.

Text a foto V. Kociánová