Soutěž „Mladý zoolog 2019“

Soutěž „Mladý zoolog 2019“

Rok s rokem se sešel a opět jsme se dne 15. 11 2019 zúčastnili tradiční podzimní soutěže ostravské ZOO, která je určená pro pětičlenná družstva ve dvou kategoriích, pro žáky 6. -7. ročníku v I. kategorii a pro žáky 8. – 9. ročníku v II. kategorii. Tématem letošního kola bylo „Dravci, sovy a sokoli“. Naši školu reprezentovala v I. kategorii dvě družstva ze 7.A a 7.B, v II. kategorii dvě družstva z 8.A a 8.B. Úkolem soutěžících bylo dobrovolně nastudovat informace na zadané téma a zodpovědět otázky např.: Co je to zejk, čím se hlavně živí včelojed, kdo je největším dravcem Jižní Ameriky nebo které druhy evropských sov pomáhá chránit ostravská zoologická zahrada v rámci tzv. repatriačních projektů?

Konkurence byla veliká, do soutěže se letos přihlásilo přes 1800 dětí z 99 gymnázií a základních škol z celého Moravskoslezského kraje. Přestože se ani jedno naše družstvo neprobojovalo do finále, musíme pochválit všechny soutěžící za nadšení, elán a zaujetí, které věnovali své přípravě. Zejména umístění družstva ze 7. B lze považovat za překvapivý úspěch, neboť se svým výkonem dostalo do první čtvrtiny všech zúčastněných družstev a umístili se podstatně lépe než v loňském ročníku.

Ještě jednou vyslovujeme pochvalu našim mladým zoologům s přáním, aby jim zájem o přírodu vydržel co nejdéle!!!

Text a foto Mgr. Věra Kociánová