Školní poradenské pracoviště – kontakty a konzultační hodiny

Školní poradenské pracoviště – kontakty a konzultační hodiny

Školní metodik prevence: Pavlína Klevarová

úterý a pátek 7.40 – 10.00 (a dle potřeby po domluvě)

Email: pavlina.klevarova@zsserikova.cz, TEL: 724 046 227

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Ivana Vacková

úterý 13.00 – 14.00 (a dle potřeby po domluvě)

Email: ivana.vackova@zsserikova.cz, TEL: 775 892 723

Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Ivana Matějová

kdykoliv po předchozí domluvě

Kariérový poradce: čtvrtek 14.00 – 15.00 (a dle potřeby po domluvě)

Email: Ivana.matejova@zsserikova.cz, TEL: 702 265 809

Školní psycholog: Mgr. Petr Bilský

pondělí 7.30 – 13.30

úterý 7.30 – 15.30

Email: psycholog@zsserikova.cz, TEL: 732 279 215

Sociální pedagog: Bc. Kristýna Krupová

Email: kristyna.krupova@zsserikova.cz, 

TEL: 702 216 972

konzultační hodiny: dle dohody

Koordinátor asistentů: Žaneta Navrátilová

dle potřeby po domluvě

Email: zaneta.navratilova@zsserikova.cz