Simulované zastupitelstvo

Simulované zastupitelstvo

17. a 18. 6. proběhlo „simulované zastupitelstvo“ na ÚMOb Ostrava – Jih. Pod vedením odborných lektorek se účastnily z naší školy 4 žákyně osmého ročníku (Tereza Bidláková, Eliška Horová z 8.A, Zuzana Filípková a Týna Vavříková z 8.B) interaktivního workshopu. Žákům byla představena různá témata. Pracovali ve skupinách i samostatně, diskutovali. Vytvořili si fiktivní politické strany, ve kterých prezentovali své návrhy na zvelebení obvodu. Vše mohli konzultovat s místostarosty obvodu – Mgr. Dagmar Hrabovskou a Bc. Zdeňkem Hübnerem. Po té prezentovali a obhajovali své návrhy před skutečnými zastupiteli města.

Mgr. Šárka Židková