Seznam kroužků na ZŠ Šeříková

Seznam kroužků na ZŠ Šeříková

Seznam najdete zde.

Přihlášky do zájmových kroužků školní družiny si vyzvedněte u paní vychovatelky ŠD.