Setkání zástupců školních parlamentů

Setkání zástupců školních parlamentů

Dne 15. 06. se žáci Jan Mlčoch a Štěpán Dvorský zúčastnili setkání zástupců školních parlamentů z obvodu Ostrava- Jih, které probíhalo v zasedacím sále UMOb Ostrava jih a bylo organizováno Parlamentem  dětí a mládeže města Ostravy.

Na akci měli děti možnost seznámit se, jakým způsobem pracují jiné školní parlamenty našeho obvodu. Získali nové podněty pro svoji činnost a  se zájmem se zapojili do aktivit, které během setkání probíhaly. Celé dopoledne pozorně sledovala také místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská, která také k účastníkům na závěr promluvila.