Šeříkovka opět nadělovala

Šeříkovka opět nadělovala

Již podruhé proběhla předvánoční akce Krabice od bot, kdy žáci nosí do školy dárky pro děti z nemajetných rodin. Letos se podařilo shromáždit 119 krabic s dárky. Zapojilo se celkem 85 žáků, z toho 26 žáků přineslo 2 a více krabic. Nejvíce se do akce zapojila třída 2.A.

Žáci 2. stupně pak tyto krabice balili do vánočního balícího papíru v rámci pracovních činností. Takto zabalené dárky letos poputují k dětem z azylového domu Debora v Ostravě-Zábřehu a do organizace Spolu pro rodinu, která se stará o sociálně slabé v Ostravě.

Děkuji všem rodičům, žákům a učitelům, kteří se na akci podíleli.

Mgr. Jana Gajdošová