Rozloučení s žáky 9. ročníku

Rozloučení s žáky 9. ročníku

28. červen není v kalendáři vyznačen ani jako státní svátek, ani jako významný den, přesto pro nás, kdo chodíme do školy, je tento den každoročně vnímán jako ten nejkrásnější a nejdůležitější den v roce, žákům nastanou prázdniny, učitelům zasloužená dovolená. Tímto dnem ve škole i v životě hlavně pro „deváťáky“ něco končí, končí pro ně nejen další školní rok, ale je také jejich posledním dnem na naší základní škole. A proto jsme se již tradičně sešli v divadelním sále školy, abychom byli při tom, jak naši „skoroabsolventi“ ukončují jednu část svého života a vstupují do nové životní etapy. Ve svém projevu poděkovali všem svým téměř bývalým učitelům za to, že je připravovali nejen na střední školu, ale i na to, co je v jejich budoucím životě čeká. Ve své prezentaci v dobrém zavzpomínali na své spolužáky, kamarády a společně prožité okamžiky a připomněli to, co se jim podařilo, co vyváděli a za co byli pochváleni. Na památku své školní docházky obdrželi žáci 9. ročníku z rukou paní ředitelky, zástupkyně a třídní učitelky pamětní list, upomínkový dárek a vysvědčení.

Na závěr popřejme všem prožití prázdnin plné sluníčka, pohody, odpočinku, zdraví a nezapomenutelných zážitků a doufejme, že se za námi přijdete podívat a podělíte se svými novými dojmy.

Text V. Kociánová, foto J. Žídková