Projektový den – Rodilí mluvčí ve výuce AJ

Projektový den – Rodilí mluvčí ve výuce AJ

Ve čtvrtek 6. ledna naši školu navštívili dva rodilí mluvčí Daniela Weissová z Austrálie a Emmanuel Oyolo z Keni. Tentokrát si přišli popovídat s našimi žáky 8. – 9. ročníků, a také představit svou rodnou zemi. Rodilí mluvčí představují významnou motivaci a přínos v učení se cizím jazykům a zdokonalování se v nich. Žáci se jejich prostřednictvím blíže seznamují s kulturou a reáliemi daných zemí. Cílem projektového dne bylo nejen zpestření výuky anglického jazyka, ale také umožnit žákům trénovat schopnost porozumět mluvenému projevu rodilých mluvčích. Věříme, že se podobná návštěva podaří uskutečnit brzy znovu. Akci nám pomohla zorganizovat ostravská jazyková škola Hello, za což jí děkujeme.