Projektový den – Po stopách obyvatel hukvaldské Obory

Projektový den – Po stopách obyvatel hukvaldské Obory

Dne 04. 11. se žáci IX. A a IX. B vydali do Obory Hukvaldy, aby zde prožili badatelské dopoledne.

Kdo žije v hukvaldské oboře? Program žáky seznámil se zvířaty, která žijí v oboře a s tím, jak je potřeba o ně pečovat. Učili se o jejich denním rytmu a životním cyklu. Dozvěděli se, jak se o ně lesníci starají a proč se nesmí z obory odnášet žádné houby, plody stromů a ovoce. Dále žáci poznali základní principy lesnictví. V Oboře měli možnost poznávat tamní život za pomocí smyslů – rozeznávali zvuky ptáků a vůně přírodnin, hledali život v odumřelých stromech. Dalekohledy pak přiblížily pasoucí se daňky, které mohli detailně pozorovat. Na závěr nás déšť a silný vítr zahnal do nově vybudovaného hukvaldského environmentálního resortu, kde jsme si společně vše zopakovali.

Další část programu tvořila návštěva Tropic Hukvaldy. Jednalo se o expozici zkamenělin a minerálů, kvetoucích kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin. Součásti prohlídky byla návštěva “upovídaných” papoušků Ara, Amazoňana, Žaka a Kakadu, kteří nejen mluví, ale umí například i mávat. O zábavu se postarali také ptáci Loskutáci, kteří umí lépe napodobit intonaci lidského hlasu než papoušci.

Naše badatelské dopoledne hodnotíme kladně a vřele ho doporučujeme také dalším zájemcům a široké veřejnosti.