PROJEKT – Statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020

PROJEKT – Statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020

V letošním roce jsme se zapojili do výběrového řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu Statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020.

Škola reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Peněžní prostředky z projektu byly využity ke zlepšení kompetencí žáků i pedagogů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, k rozvíjení informatického myšlení žáků, pedagogů a integraci digitálních technologií do různých vyučovacích předmětů.

Finanční prostředky byly využity v těchto oblastech
Zakoupení multimediálních interaktivních učebnic, proškolení pedagogů v oblastech výuky ve třídě na dálku. Do moderního konceptu digitálních kompetencí jsme zahrnuli zpracování informací, práce s daty, vytváření digitálního obsahu, práci s on-line kalendáři, sdílenými dokumenty či formuláři. Zaměřili jsme se na různé možnosti distanční výuky, využití interaktivních tabulí, propojení do online prostředí, využití aplikace Microsoft Teams v distanční výuce apod.

Součástí využití peněžních prostředků byla reakce na potřeby pedagogů ve využívání digitálních materiálů ve výuce. Rozšířili jsme možnosti využívání digitálních multimediálních interaktivních učebnic ve výuce českého jazyka pro 6. až 9. třídu, dějepisu pro 9. třídu a chemie pro 8. a 9. třídu.

Dále jsme z těchto prostředků zakoupili webkamery s mikrofony, které slouží k potřebám distanční výuky.

Projekt hodnotíme jako velice úspěšný, protože nám pomohl lépe pracovat v rámci distančního vzdělávání. Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava!!!